Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym REVA / ARQ Sp. z o.o.

ARQ sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie revalight.com/pl. Dbamy, o to by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • czas nadejścia zapytania.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
  • Nasze produkty oparte są na najwyższej jakości komponentach.
  • Stosujemy wyłącznie markowe zasilacze i diody LED, dzięki czemu możemy zapewnić niezawodny produkt o rozszerzonej gwarancji.
  • Dysponujemy zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym, zarówno do montażu elektronicznego, jak i obróbki aluminium oraz tworzyw sztucznych.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

W ramach serwisu stosowane są pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 30.07.2018 r.

 

REVA / ARQ Sp. z o.o.

All rights reserved. © 2018  REVA/ ARQ Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Newsletter. Zapisz się!

Jeżeli chesz otrzymać najnowsze informacje o produktach REVA, zostaw swój adres mailowy.

Zgoda na przetwarzanie danych